Bøger gives væk! 2019

Læs boglisten og betingelserne under boglisten.

 • Randi Andersen og Kirsten Weber: Profession og praksis.
 • Jørn Bjerre: Rummelighedens dilemma – ungdomspædagogik i udvikling
 • Mie Buhl og Ingelise Flensborg: Visuel kulturpædagogik
 • Per Fibæk Laursen og Hans Jørgen Kristensen: Pædagogikhåndbogen
 • Henrik Fischer: En lærer bliver til – mødet med praksis
 • Trine Holck Grundahl og Jens Peter Larsen: Helt ude i skoven
 • Esben Hulgård m.fl.: Samskabelse og socialt entrepenørskab – En casebaseret grundbog til professionsuddannelserne
 • Erik Hygum og Søren Gytz Olesen: Introduktion til pædagogisk praksis
 • Noona Elisabeth Jensen: Metodebogen – Pædagogstuderende mellem profession og akademisering (2. udg.)
 • Noona Elisabeth Jensen: Pædagogikbogen – Grundfaglige perspektiver i pædagoguddannelsen
 • Hanne Kallesøe og Anne Karin Petersen: Teknologi mennesker faglighed – muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver
 • Martha Mottelson og Lars Jakob Muschinsky: Undersøgelser – videnskabsteori og metode i pædagogiske studier
 • Mary Stisen: Jura for pædagoger (2. udg.)
 • Anne Marie Villumsen og Andy Højhholdt: Marginalisering metode videnproduktion – billeder på velfærdsprofessionernes arbejde med børn i udsatte positioner
 • Karen Wistoft: Sundhedspædagogik – viden og værdier
 • Lars Aagerup: Pædagogens undersøgelsesmetoder
 • Lars Aagerup og Katrine Willaa: Lærerens undersøgelsesmetoder
 • Er taget af Anne Mette og Jan Møller-Iversen: Peter Andersen m.fl.: Godt i gang med co-teaching
 • Er taget af Camilla Maj Sejr Skovhus: Lene Bjerring Bagger m.fl.: Trivsel i det moderne børneliv
 • Er taget af Allan Dyppel: Peter Bang: Natur og udeliv med børn
 • Er taget af Anne Mette og Jan Møller-Iversen: Stine Bjerre og Stig Brostöm: Vi arbejder med de kommende skolestartere
 • Er taget af Louise Nilsson: Martin Blok Johansen og Søren Gytz Olesen: Professionernes sociologi og vidensgrundlag
 • Er taget af Anders Aakjær: Ida Brandtzæg m.fl.: Se barnet indefra
 • Er taget af Anne Mette og Jan Møller-Iversen : Stig Broström m.fl.: Det store blandt de små – om børns venskaber
 • Er taget af Heidi Jensen: Kim Byrding: Digital dannelse i dagtilbud – en praksisguide
 • Er taget af Camilla Maj Sejr Skovhus: Jørgen Christiansen m.fl.: Specialpædagogik i læreruddannelsen
 • Er taget af Camilla Maj Sejr Skovhus: Peter Clausen og Sigrid Brodgaard Clausen: Anvendelse af nyere pædagogik
 • Er taget af Heidi Jensen: John Dewey: Offentligheden og dens problemer
 • Er taget af Anders Aakjær: Hans Dorf og Niels Rosendal Jensen: Studier i pædagogisk sociologi
 • Er taget af Mette Mørch-Hansen: Hans Dorf og Jens Rasmussen: Pædagogisk sociologi
 • Er taget af Gitte Pedersen: Torsten Erlandsen m.fl.: Udsatte børn og unge
 • Er taget af Louise Nilsson: Per Fibæk Laursen: Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning
 • Er taget af Mette Mørch-Hansen: Marianne Folden m.fl.: Plejefamilie – gaver og opgaver
 • Er taget af Heidi Jensen: Stig Toke Gissel: Medie didaktik
 • Er taget af Heidi Jensen: David Thore Gravesen: Pædagogik i dagtilbud
 • Er taget af Gitte Pedersen: Carla Hannaford: Den dominante faktor
 • Er taget af Camilla Maj Sejr Skovhus: Gitte Sommer Harrits m.fl.: Forebyggelse og bekymring i professionel praksis
 • Er taget af Line Kærulf Møller: Gitte Sommer Harrits m.fl.: Professioner under pres – Status, viden og styring
 • Er taget af Heidi Jensen: Hanne Hede Jørgensen: Sprog som værktøj og legetøj i pædagogiske miljøer og aktiviteter (2. udg.)
 • Er taget af Heidi Jensen: Poula Helth: Lederskabelse – det personlige lederskab
 • Er taget af Camilla Maj Sejr Skovhus: Sven Erik Henningsen og Finn Mogensen: Mellem teori og praksis – Om transfer i professionsuddannelser
 • Er taget af Heidi Thomsen: Pernille Hviid og Charlotte Højholt: Fritidspædagogik og børneliv
 • Er taget af Heidi Jensen: Erik Hygum og Peter Møller Petersen: Early Childhood Education – Values and Practices in Denmark
 • Er taget af Camilla Maj Sejr Skovhus: Andy Højholdt: Co-teachting – Samarbejde om undervisning (1. udg.)
 • Er taget af Mikkel Behnke: Andy Højholdt: Co-teachting – Samarbejde om undervisning (2. udg.)
 • Er taget af Gitte Pedersen: Andy Højholdt: Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis
 • Er taget af Niels Petersen: Dorthe Junge og Peter Lustrup: Social innovation – Et strategisk værktøj der skaber forandring i praksis
 • Er taget af Mette Mørch-Hansen: Jonatan Kolding Karnøe: Politisk psykologi
 • Er taget af Mette Mørch-Hansen: Lisbeth Kromann og Bodil Nørgaard: Ind i psykologien
 • Er taget af Mette Mørch-Hansen: Laila Launsø m.fl.: Forskning om og med mennesker
 • Er taget af Heidi Jensen: Simon Levy: Microteaching
 • Er taget af Allan Dyppel: Helle Lindahl: Leg og lær året rundt
 • Er taget af Camilla Maj Sejr Skovhus: Anne Leth Pedersen og Kirsten Hjorth: Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder – Grundbog i lektiologisk pædagogik
 • Er taget af Camilla Maj Sejr Skovhus: Jane Oakhill m.fl.: Læseforståelse – indsigt og undervisning
 • Er taget af Anja Helene Sørensen: Christiane Pedersen og Naja Pedersen: Den lille røde kuffert – 31 aktiviteter til små penge i børnehave og SFO
 • Er taget af Heidi Thomsen: Helle Plauborg: Klasseledelse gentænkt
 • Er taget af Anne Mette og Jan Møller-Iversen: Kim Rasmussen og Søren Schmidt: Spor af børns institutionsliv
 • Er taget af Anders Aakjær: Margit Saltofte: Pædagogisk Antropologi – Et overblik
 • Er taget af Heidi Thomsen: Ida Schwartz: Socialpædagogik og anbragte børn
 • Er taget af Anja Helene Sørensen: Mathilde Sederberg m.fl.: Bevægelse, sundhed og trivsel – i skole og fritid
 • Er taget af Anja Helene Sørensen: Tine Soulié og Bo Therkelsen: Friluftsliv – for mennesker med funktionsnedsættelse
 • Er taget af Luna Bøhm Andresen: Reinhard Stelter: Coaching – læring og udvikling
 • Er taget af Heidi Thomsen: Thomas Szulevicz: FAQ om uro
 • Er taget af Gitte Pedersen: Lene Tanggaard og Karsten Mellon: Den gode studiegruppe
 • Er taget af Camilla Maj Sejr Skovhus: Robert Thornberg: Det sociale liv i skolen – Socialpsykologi for lærere (2. udg.)
 • Er taget af Line Kærulf Møller: Mette Vedsgaard Christensen og Line Mølle
 • Er taget af Anja Helene Sørensen: Anne Marie Villumsen: Ude af sammenhæng – om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner
 • Er taget af Anja Helene Sørensen: Janus Vinther: Lav gyserfilm med special effects (dvd inkluderet)
 • Er taget af Anne Mette og Jan Møller-Iversen: Finn Wiedemann: Send mere ledelse – En analyse af Ledersamfundets konsekvenser
 • Er taget af Mette Mørch-Hansen: Leif Østergaard m.fl.: Hjernen – fra celle til samfund
 • Er taget af Line Kærulf Møller: Christian Aabro: Koncepter i pædagogisk arbejde

Bonusbøger, ikke pædagogisk faglitteratur:

 1. Er taget af Anja Helene Sørensen: Rasmus Ankersen: Opdragelse af en vinder – pace dig barn til succes og selvværd
 2. Karin Gutfelt og Torben Overgaard: Bier i baghaven
 3. Er taget af Heidi Thomsen: Sofie Manning og Mie Kaae: Hvad vil du virkelig? – Sådan realiserer du din livsdrøm

Som boganmelder og litteraturredaktør på Pædagogen beder jeg forlagene kun sende bøger på opfordring. Alligevel modtager jeg store mængder bøger, jeg ikke har bestilt og slet ikke kan nå at læse. Dem har jeg ryddet op i nu. Send en mail til oprydning@bjarnewandresen.dk og fortæl, hvilke bøger du ønsker. Så prøver jeg at opdatere listen løbende. På et tidspunkt sletter jeg siden igen.

Del ikke listen eller linket til siden. Du er derimod velkommen til at give bøgerne videre, når du er færdig med dem. Jeg ønsker at gøre det så nemt som muligt, derfor sender jeg kun absolut undtagelsesvis bøger med posten – og det bliver på din regning. Venner, bekendte og kolleger er velkomne til at hente bøger hos mig, på Sølystskolen eller andre steder, hvor jeg kommer. Jeg tager også gerne bøger med på besøg, til møder og til cafeaftaler.

Langt de fleste bøger er spritnye, det vil sige ubrugte og fra de seneste få år. Enkelte er genbrugsbøger, jeg har støvet op et eller andet sted.

Jeg garanterer ikke for indholdet, for ingen af bøgerne har jeg selv læst 🙂