Velkommen til den styrkede pædagogiske læreplan

Min artikel fra Århus Pædagoger 2020-2. Klik her for at downloade artiklen i pdf eller her for at hente hele bladet.

En pædagogisk læreplan behøver ikke at være et støvet voksenpapir, som tager lysten og legen fra arbejdet, inden man har læst det. Den aarhusianske forfatter Gunvor Ganer Krejberg har sammen med den integrerede daginstitution Lille Madsens Hus omsat ordene i den styrkede pædagogiske læreplan til børnelitteratur.

Af Bjarne W. Andresen, pædagog og master i børnelitteratur

Velkommen til Lille Madsens Hus lyder som en børnebog. Men bag forsiden med en tegning af Jakob Martin Strid gemmer sig en helt almindelig styrket pædagogisk læreplan for den integrerede institution i Vesthimmerlands Kommune. Og dog! For Lille Madsens Hus har bedt forfatteren Gunvor Ganer Krejberg om at skrive en tekst til børn med udgangspunkt i dagtilbuddets pædagogiske hverdag.

Var nødt til at sige ja
Lille Madsens Hus inviterede Gunvor Ganer Krejberg med på en pædagogisk weekend. Her var hun med rundt på en lytter og brugte weekenden til at suge stemningen blandt personalet og deres pædagogiske tilgang til sig, så hun kunne komme helt ind i kernen af, hvad det var for en institution hun skulle skrive historier til.

Om samarbejdet mellem forfatter og dagtilbud fortæller Gunvor Ganer Krejberg: ”Da lederen af Lille Madsens Hus henvendte sig til mig som forfatter og spurgte, om jeg ville omsætte pædagogernes arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan til tekst, blev jeg nødt til at sige ja. Tænk at bruge skønlitteraturen som det metaforiske sted, hvor man spejler sine praksiseksempler – for hele tiden at holde fast i netop den pædagogik og den faglige tilgang, som tegner institutionen.”

Også leder Theresa Berg Andersen er tilfreds med samarbejdet: ”Vi er meget glade for den udformning, som vores nye lovpligtige læreplaner er udformet efter. Et fortællende fantasiunivers, som inddrager vores pædagoger, vores børn og forældre. Og vi er lykkedes godt med det. Og vi føler alle stort ejerskab.”

Lille Padde går i dagtilbud
Lille Madsens Hus arbejder med den gode relation, og de har fællesskab som et nøgleord. De beskriver de fysiske rammer med fodboldbane, bålplads og motorikrum. Gunvor Ganer Krejberg lader frøen Padde ”flytte ind” i Lille Madsens Hus som begyndelsen på de små historier, hvor Padde bruges som eksempel på et barn i Lille Madsens hus. Kapitel 1 handler om, hvordan Padde har første dag i huset, senere fortæller Krejberg om de ting, Padde kan:

Padde kan selv sætte sine snabelsko på plads. Hun har set, hvordan de andre gør, så nu kan hun også. Padde kan selv vende sin trøje rigtigt. Padde kan tælle til tre til morgensamling, når det bliver hendes tur. Hvis hun får lidt hjælp.

Fællesskabet. Helt bogstaveligt
Et eksempel på, hvordan Gunvor Ganer Krejberg har omsat en pædagogisk værdi til fortælling, er fællesskabet. Lille Madsens Hus har mantraet ”Alle kan noget, og sammen kan vi alt”, og det kan man genkende i fortællingen om, at Paddes ene sko pludselig er røget op på taget. De er nødt til at samarbejde for at få den ned igen, og de er hver især gode til forskellige ting: fx kan Løvfrø puste en ballon op, Latterfrø kan binde en knude, og Løgfrø kan klippe snoren. Ved fælles hjælp får de naturligvis reddet skoen ned fra taget.

Når Lille Madsens Hus skaber gode rammer for leg i små grupper, er det ikke, fordi det er sødt eller hyggeligt. Det er fordi, der er stærk pædagogfaglighed bag. Og det bliver så oversat til børneniveau i Gunvor Ganer Krejbergs tekst.

Kan andre dagtilbud også gøre det
Hvis andre dagtilbud er interesserede i at stjæle ideen, er det i virkeligheden ikke så svært, slutter Gunvor Ganer Krejberg af. Hun anbefaler, at man finder en børnebogsforfatter, hvis bøger lægger sig op ad dagtilbuddets børnesyn og visioner: ”Man kan jo bare tage en tur på biblioteket for at finde et par børnebøger, man kan lide, og så ellers lave en søgning på forfatteren på Google.”

Læreplanstemaerne
Lille Madsens Hus har valgt at tilgå de 8 pædagogiske læreplanstemaer via fire vinkler på barnets kompetencer:

  • Jeg kan selv
  • Jeg kan sammen med de andre børn
  • Jeg kan sammen med mine forældre
  • Jeg kan sammen med mine voksne i børnehaven

Det giver god faglig mening at forholde sig til de fire vinkler. Både den pædagogiske dokumentation og evaluering er delt op i

  • Formål
  • Hvordan
  • Med hvem
  • Barnet i centrum.

Gunvor Ganer Krejbergs bidrag til den styrkede pædagogiske læreplan i Lille Madsens Hus er desuden samlet i en lille pixibog. Hverken pædagogisk læreplan eller pixibog er i almindelig handel. De er til familierne i Lille Madsens Hus.