Kvantespring fra lønarbejde til freelancer

Kvantespring fra lønarbejde til freelancerKvantespring fra lønarbejde til freelancer

Jeg var til et arrangement med Mette Finderup. Arrangement handlede ikke meget om hendes forfatterskab, til gengæld fortalte hun om processen fra fast lønarbejde til en usikker og mere kreativ tilværelse som freelancer.

Vi hørte også om den HBDI-profil/beskrivelse, som er udviklet af Ned Herrmann. Profilen kan kun tages på nettet. Herrmann International råder derfor over et meget stort statistisk materiale, som bl.a. viser sammenhænge, man ellers ikke kunne få øje på. Læs mere på hbdi.dk.

De 25 deltager blev kastet ud i en øvelse, som jeg godt vil dele. Hver deltager fik seks tilfældige kort, hvor der f.eks. kunne stå “Risikovillig” eller “Struktureret”. Vi skulle så individuelt finde fire kort, som i meget høj grad beskrev os, og ét kort, som i hvert fald ikke beskrev os (det sidste kort er blot for at have noget at arbejde med). Vi gik rundt og byttede indbyrdes. Til sidst kunne vi så se, om der var overvægt af en bestemt type kort, f.eks. var der ikke overraskende meget få, som havde et gult kort som det, de i hvert fald ikke var. De gule kort hentede begreber fra “Det kreative selv”.

Vi fik også mange gode input om kreative processer. Mette brugte en kommode som billede på, hvordan hjernen arbejder. I de forskellige skuffer er ideer og indtryk. I skufferne der det, vi ved. Der er store skuffer og små skuffer. Vi er desværre dovne og tager kun det, som ligger øverst. Vi taler med de samme mennesker og kender derfor kun vores egen kommode – og nogle, der ligner.

Det fremmer kreative processer at give sig selv regler! Ikke hvilke som helst regler, men man kan f.eks. tvinge sig ud i nyt land ved at tage et tilfældigt blad (gerne et, man ikke læser normalt), slå op på en tilfældig side og kræve, at man skriver om den første person, man ser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.