Priser

Priser

Normalpris

Normalpris 850 kr. i timen plus kørselstillæg udenfor postområderne 8000 og 8200.

Sparring, vejledning og lignende kan også foregå hos mig i Aarhus N eller via Skype. Hvis det ønskes, kan det også foregå skriftligt, men jeg anbefaler samtale.

At have mange pengeStudierabat: Spar 350 kr. i timen

Særpris for studerende: 500 kr. i timen plus evt. kørselstillæg.

Vejledning af studerende ved opgaveskrivning sker ofte pr. mail. Det giver et bedre overblik for den studerende, og jeg har mulighed for at komme med mere kvalificerede svar, hvis der er noget, jeg skal undersøge først.

Det med småt

Større opgaver aftales individuelt.

Betaling sker efter regning senest 14 dage efter modtagelse.

Ved aflysning med mindre end 24 timers varsel kan du blive faktureret i forhold til den forventede pris af opgaven.

Det med helt småt

En del opgaver til gode formål kan jeg overtales til at udføre mod refusion af mine udgifter. Det er mig, der beslutter, hvad et godt formål er, og det er kun i det omfang, mine øvrige opgaver tillader det. Det koster ikke noget at spørge!